Waarskuwingstekens van ‘n ongesonde verhouding

Deur Madeleen Steenkamp & Chantal Burger

Te gereeld sien ons paartjies wat by ons praktyke aanklop vir beradingsadvies midde in ‘n krisistyd in hul verhouding…ongelukkig is dit vir sommige dan reeds te laat, hulle het die waarskuwingstekens wat soos rooi ligte flikker geignoreer soms al vir ‘n jaar of meer.

Dit is ‘n kern begrip wat by paartjies gevestig moet word om hierdie tekens te kan identifiseer en mees belangrik; daarop te reageer. Ons kan die metafoor van ‘n motorvoertuig in terme van ‘n verhouding as illustrasie hiervoor gebruik: Jou voertuig is toegerus met allerhande “waarskuwingsliggies” wat geprogrammeer is om te begin flikker indien daar ‘n probleem opduik; let wel dit identifiseer die potensiële probleem reeds voordat dit offisieël as probleem geklassifiseer kan word om jou tyd te bied om die probleem met so min as moontlik “enjin-skade”op te los. Netsoos jy jou voertuig se diensboekie op datum hou met gereelde dienste en opknapwerk, is dit goeie praktyk om jou “verhoudingsdiensboekie” op datum te hou.

Sit jou verhouding deur die “padvaardigheidstoets” d.m.v. die volgende vrae. Enige negatiewe antwoorde dui op “waarskuwingsligte” in jou verhouding:

1. Voel elkeen in die verhouding nog spesiaal en geliefd; gee beide partye genoeg liefde aan mekaar?
2. Skep julle geleenthede vir kwaliteit tyd saam, of lewe jul by mekaar verby?
3. Hoe lyk jul sekslewe: Het dit met die verloop van tyd gegroei en verbeter of afgeneem en agteruitgegaan ?
4. Kan julle gesond “baklei”; oor emosionele dinge kommunikeer?
5. Wanneer daar wel probleme opduik, kan julle ‘n kompromie bereik t.o.v. die mees geskikte oplossing?

Indien jy op die meeste (of selfs één) van hierdie vrae in die negatief geantwoord het, weet: Die “waarskuwingsligte” is reeds besig om te flikker – jou verhouding kort dringend aandag en groei.

Die volgende aanbevelings kan toegepas word in ‘n verhouding in krisis:

1. Neem kennis dat aspekte wat foutgaan gekorrigeer kan word – almal kan die gewoonte aanleer van hierdie vaardigheid om ‘n verhouding op te knap;
2. Alle aspekte wat fout gaan is nie noodwendig altyd buite jou beheer nie – al voel dit soms so( neem ‘n “time-out” en assesseer dit wat JY kan verander);
3. Dit is nie nodig om moedeloos te voel nie! Die geheim lê daarin om betyds dit wat verkeerd is raak te sien en dan kundige hulp of ondersteuning in te win soos bv. : Selfhelp boeke, ‘n Verhoudingsverrykingskurses, ‘n Lewensafrigter (“Life coach”), ‘n Verhoudingsterapeut en/of ‘n Pastorale berader of Sielkundige .

Redes vir die toepassing van die aanbeveelings en hul implikasies:

Wanneer die “waarskuwingsligte” in die verhouding vermy word loop dit uit op krisis wat gewoonlik lei tot blamering in welke rigting in ‘n verhouding. Voorkom die nimmereindigende vingerwysing en vestig jul fokus op die pro-aktiewe voortdurende evalueering van jou “verhoudingsvoertuig”.

Daar is altyd potensiële konflik in ‘n verhouding as gevolg van die maklike versteuring in die balans gehandhaaf tussen: maat A ÛVERHOUDINGÛ maat B en veral as daar ‘n 3rde party betrokke is in die versteuring van hierdie balans kan dit sonder die nodige aandag lei tot gebrek in kommunikasie en die eervaring van liefdeloosheid.

Onthou die gesegde: It takes 2 to Tango! Dit is ‘n spanpoging waarin enigeen die negatiewe aspekte kan aanspreek deur verandering in hom/haarself as beginpunt. As mens jou kan indink alles wat kan foutgaan in ‘n verhouding lyk die probleem op die oppervlak uiters kompleks (byna onoplosbaar), maar opgebreek in kernagtige faktore is dit uiteraard eenvoudig; doenbaar.

Selfs in die era van komplekse tegnologie is ons steeds geneig om uit die staanspoor ‘n probleemsituasie as onveranderbaar te etiketeer. Ons volg kursusse vir die gebruik van ‘n rekenaar, maar sal selde dit oorweeg om ‘n kursus vir suksesvolle verhoudings te volg…

Om weer terug te verwys na die metafoor van vroeër, is dit makliker om die “motor-olie” te vervang as om die vasgeslaande enjin te vervang. In ‘n verhoudingskrisis is dit makliker om die skade te oorkom wanneer dit nog in aanloop is, as daarna, wanneer vertroue verbreek is en teleurstelling ingetree het.

Onthou, ‘n verhouding is nie staties nie. Dis soos huis koop, aan die begin het beide maats gaan soek na die perfekte plek; iets wat in beide se smaak geval het gekies, maar met die verloop van tyd het daar fyn krakies in die mure begin wys en kort nou opknap voordat die hele murasie ineenstort.
Vir die paartjies wat in nuwe verhoudings staan – Kommunikeer !! Maar let op jou wyse: sensitief, suggestief tot groei en vermydend van blaam.

Laastens onthou: ‘n Probleem is slegs ‘n probleem totdat JY daarmee ‘n plan gemaak het…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s