Geld die stil vennoot

GELD – die “stil-vennoot” in jou huwelik…of is dit ?
Deur Madeleen Steenkamp en Chantal Burger
Selfs die mees stabiele huwelik sal moontlik gebuk gaan onder die swaar las wat finansiële druk op ‘n verhouding plaas. Dit is een van die hoof redes vir egskeidings ; verwys na die implikasies van die 2008 resessie wat steeds sy tol eis.
Weens die emosionele druk wat knellende finansies op eggenote plaas is ons geneig om ons frustrasies op mekaar uit te haal, maar ons moet die situasie in perspektief plaas: geld is die oorsaak van die spanning, nie een van die eggenote nie!
Neem ‘n hernude standpunt in. Ons is nie mekaar se vyand nie, ons moet vereening staan teen die euwel nl. geld. Die gesegde: “Twee koppe is beter is een” spreek vanself. Sodra beide partye dit besef sal kommunikasie (essensieël tot konstruktiewe verhoudingsontwikkeling ) ‘n nuwe vlak bereik.
Ons is geneig om die positiewe verhoudingservarings te deel, maar negatiewe ervarings word onder die mat ingevee totdat dit begin hobbelrig vertoon; dan is dit verwyte wat rondgeslinger word van wie nou eintlik veronderstel was om die rommel op te vee en uit te gooi.
Eggenote word gemaan om “pro-aktief” te “argumenteer” . Vergelyk dit met oorlogvoering: ‘n generaal gaan tog nie onvoorbereid die gevegsveld binne nie; dus verbind julself tot “gestruktureerde” en “voorbereide argumentering”. Kom ooreen om hierdie “gesprekke” te beperk tot 2 dae per maand waartydens ruimte gelaat moet word vir –
1. Geleentheid om elkeen se individuele standpunte/gevoelens te openbaar;
2. Wedersydse danke kan insluit : Opinies, Opbouende kritiek, Voorstelle vir praktiese oplossings.
Raad vir “pro-aktiewe argumentering”:
1. Erken daar is ‘n probleem;
2. Beide partye moet bereid wees om hieraan te werk;
3. Beheer die oorsaak van die probleem deur 2x per maand positief te
“baklei” (in konteks is baklei = kommunikeer );
4. Maak notas vir die geleentheid (wees voorbereid – moenie na redes vir “baklei” soek, verskaf feite);
5. Deur intensiewe gestruktureerde kommunikasie kan die skade aangerig deur ‘n “onbeheersde veldbrand”a.g.v. gemoedere wat kan “opvlam”beperk word.
6. D.m.v. jul notas sal jul kennis neem oor die mate wat geld jou en jou verhouding domineer en die nodige aanpassings kan maak;
7. Uit jul notas sal advies wedersyds deur die 2 eggenote verstrek word en beide betrokke laat voel in die oplossingsproses.
‘n Belangrike aspek t.o.v. situasie ontlonting in konteks is die opstel van ‘n gesamentlike begroting wat beide eggenote se goedkeuring wegdra.
Toekomstige misverstande rondom finansies sal grootliks voorkom word asook verwyte uit die weg ruim. Sommige individue is meer aangelê in hierdie veld maar waak daarteen om dominerend voor te kom; gefokus eerder op gemeenskaplike kennis oordrag as taak-anneksering.
Moenie enige terugvoering persoonlik opneem nie – onthou finansies is ‘n aspek gekoppel aan besigheid; soos die Engelse spreekwoord lui: “Business is business”.
Waak daarteen om jul prioriteite te verwar: Die liefde kom eerste; finansieël sal daar altyd voorsiening wees van ‘n Hoër hand mits die eersgenoemde voorkeur geniet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s