Waarheid wen! – deur Rozanne Raath

Acts 20:20 I didn’t skimp or trim in any way. Every TRUTH and encouragement that could have made a difference to you, you got. I taught you out in public and I taught you in your homes.  Lewenstyl afrigting is nie iets nuuts nie. Selfs Jesus het ook die mense om Hom geleer en juis daarom glo ek daarin.

Met al die sportgebeure die afgelope weke kan ek nie anders as om te vra:  “Die bal is nou in jou hande… wat maak jy daarmee?”  Talle kliënte vra: “Kan die waarheid werklik ’n wen-kultuur in my lewe skep?”  Verseker JA!

Aangename kennis

Ek sien myself in die primêre sorg en voorkomende linie van verdediging in die oorlog teen stres. Ek verwys graag indien daar tekens van patologie is, maar wil my uiterste bes doen om pasiënte ’n nuwe lewenstyl en denkwyse aan te leer, voor hulle patologie ontwikkel. ’n Volledige ontleding van al agt lewensareas word gedoen en dan word daar, vanuit drie areas, doelstellings geskep wat die grootste impak gaan maak, asook emosionele verligting gaan gee.

Die vraag

Die model wat ek gebruik word opgesom in my slagspreuk: Laat die Waarheids-Lig Ewigdurende Verandering meebring. Of my kliënt ’n Christen is of nie, elke mens ervaar gebeure as stresvol indien hulle hulself sekere vrae vra en die antwoord daarop bedreigend ervaar word. Dis dalk nie noodwendig die waarheid of ‘n akkurate ervaring nie.

1 Cor 2:3: “I was unsure of how to go about this, and felt totally inadequate – I was scared to death, if you want the truth of it”

Ek leer dus vir my kliënte om agter die waarheid in situasies te kom. Wanneer hulle wel die waarheid in situasies mis is dit soos ’n gekleurde bril waardeur hulle kyk en elke situasie is dan daardie kleur. Deur hul ingesteldheid positief en waarheid-gerig te maak kan hulle deur kleurlose lense kyk en gebeure beter hanteer.

2 Titus 3:16: “Every part of Scripture is God-breathed and useful one way or another – showing us truth, exposing our rebellion, correcting our mistakes, training us to live God’s way.”

Ons het almal mekaar nodig en indien ons goed as ’n span funksioneer, kan ons merkbare verskille in gesinne maak. Ek is ’n geregistreerde berader (BA Hons Sielkunde, UV), maar het verder gekwalifiseer as Geregistreerde Lewenstyl Afrigter (Comensa, New Insights International). Kliënte het die keuse om of kontant fooie te betaal of vanaf hul mediese fondse te eis vir sessies. Verwys dus gerus enige pasiënte, familie of vriende wat oorwerk, oorstuur en oor ‘n paar dinge in hul lewens moet kom. Baie dankie aan elke huisdokter en sielkundige wat reeds die groot waarde van voorkomend optree besef en gereeld na my verwys.

2 Peter 1:12 Because the stakes are so high, even though you’re up-to-date on all this truth and practice it inside and out, I’m not going to let up for a minute in calling you to attention before it.

Advertisements

Die kruising in die pad: Effektiwiteit of uitnemendheid, inspirasie en vervulling – Rozanne Raath

images

Jy sit met ’n breë glimlag en dink, Mapstieks, ek het dit! Jy het in jouself belê, selfs ’n lewensafrigter gesien en na al die selfhelp kursusse gegaan. Jy het nou selfkennis bekom en het goeie gewoontes aangeleer. Jy verstaan nou jou unieke menswees en doel. Omdat jy nou so uiters effektief is, raak jy oral betrokke, jou populariteit groei en jou lewe raak vol. Tog wonder jy hoe dan nou verder? Is dit nou dit? Dit, meneer of mevrou, was net die eerste pad gewees. Daar is twee paaie in selfontwikkeling:

1. Die pad na effektiwiteit en doelgerigtheid,

2. Die pad na uitnemendheid, inspirasie en vervulling.

En vandag neem ek jou op die pad na uitnemendheid.

Op hierdie pad sal jy uitdagings kry wat jou integriteit en gesindheid toets. Dit is sodat jy gestroop kan word van dit wat jou weghou van ware geluk, vreugde en vrede. Dis moeilik om te onderskei, want jy gaan jouself besig hou met dinge wat meestal mooi en reg is. Rein gedagtes, jy weet. Soos komitees, posisies, of alledaagshede, maar wat nie jóú werk is, of binne jóú doel val om te doen nie. Met jou vol lewe, veeleisende werk en geld wat jou jaag, probeer jy nog almal om jou gelukkig hou. Is jy dalk ’n formidabele aktrise wat met jou mensekennis enigiemand in enige situasie kan manipuleer? Of dalk hou jy nie van almal wat gereeld in jou dag inwals nie en stink jou gesindheid teenoor hulle. Pleit jy dalk skuldig aan hierdie klagte? Die oplossing hiervoor is keuses wat jy vandag moet begin maak. Dit is keuses wat nou gefokus is op uitnemendheid, inspirasie en vervulling.

Stap 1: Besluit: Ek gaan nie langer tyd fisies, emosioneel of geestelik spandeer aan mense of take wat my dreineer, ignoreer, stilweg beledig, my wil gebruik of vergelyk, speletjies speel en veral nie respekteer nie. Ek het ’n zero toleransie vir enigiemand of dinge met hierdie intensie. Dis ’n mond vol, lees dit gerus weer voor jy aangaan. Om hierdie mense of take te herken is nie maklik nie, maar maak jou lysie. Dink mooi of dit inpas by jou doel. Hierdie is nie die moeilikste stap nie. Om die oorsaak met wortel en tak uit te roei en die grense dik te trek, is konfrontasie nodig.

Stap 2: Begin jou lysie uitsorteer en uitfaseer op ’n respekvolle en volwasse manier. As jy daagliks hierin volhard sal jy ’n ongekompliseerde en vry lewe kan leef. Maak die moeilike keuses met visie, dissipline, passie en integriteit. Dan sal jy ook kan sê: Ek is op ʼn goeie plek. Ek is gelukkig. Ek is net.

Stap 3: Inspireer ander om hul doel te vind en te bereik deur ’n rolmodel te wees. Ons moet die volgende modelleer: Invloed, betroubaarheid, bekwaamheid en strategie. Vind geleenthede om jou gesinslede, werknemers en jou gemeenskap te bemagtig. Om hulle te bemagtig beteken om aan hulle verantwoordelikhede toe te vertrou en in hulle te glo. Nie om te mikro-bestuur nie.

En daar is jy nou verby die kruising en op die pad van uitnemendheid, inspirasie en vervulling.

Vir nog artikels in Afrikaans, laai die volledige e-boek gratis af by Lewenshulp-vir-n-nuwe-begin

Hoe om die monster in ’n tiener te verander in motivering – deur Rozanne Raath

imagesCALUQN41Tieners is ’n spesiale tipe mens. Ons almal was eens daar, maar ons vergeet vining hoe ons gevoel en gedink het. Indien ons hulle reg kan hanteer kan ons hul monsters

tem en in motivering omskakel om passievolle, suksesvolle en doelgerigte volwassenes

met karakter te word.

Luister fyn na wat jou tiener sê en nie sê nie. Herhaal terug aan jou tiener wat jy hoor hy sê en hoe jy dit verstaan. Dit skakel kommunikasiegapings uit en leer tieners goeieluistervaardighede. Neem elke dag ’n tydjie, gaan sit op hul bed en gesels sommer net.  Soms vind hulle dit vreemd, maar sal spoedig ontdooi.  Praat minder met jou mond en meer deur jou voorbeeld. Tieners ervaar ouers se opmerkings baie vinnig as knaend. Hou by jou woord en reëls en laat jou nee, nee wees. Wees ’n rolmodel met jou maniere, taalgebruik, netheid en karakter.

Onderhandel met jou tiener en laat hom verantwoordelikheid neem. Hulle wil voel dat hulle behoort, kan besluite neem en dat jy hulle dan uitlos en vertrou. Wees steeds beskikbaar as die paw-paw die fan tref.  Skep ruimte vir emosionele uitbarstings, maar moenie betrokke raak nie. Jou tiener het daagliks talle hormone wat op en af en heen-en-weer- beweeg, wat hul emosies uiters plofbaar maak. Skep reëls dat hulle op ’n sosiaal aanvaarbare manier van hul emosiesontslae kan raak soos bv. deur oefening, die slaansak slaan, ’n instrument speel, teken of gaan afkoel in hul kamer. Wanneer hy kalmer voel, kan julle verder gesels. Dis uiters onproduktief om in ’n emosie belaaide argument betrokke te raak.

Help hom om sy tyd te bestuur: skool, leer en ekstra klastyd, buitemuurs, vriende en gesinstyd, Ek-tyd. Hulle hele toekoms en keuring vir universiteit word deur hulle grad 11 en 12 uitslae bepaal, en nie deur die provinsiale kleure, balkies of oorbetrokkenheid nie. Sommige tieners kan glad nie alleen wees nie. Emosioneel volwasse mense voel gemaklik in hul eie geselskap. Verduidelik dit aan hom en laat hy Ek-tyd geleidelik aanleer. Let op wanneer jou tiener besonders baie ek-tyd in beslag neem. Hulle raak maklik depressief, maak hulself seer of vereensaam. Kontak dadelik ’n professionele persoon as jy so iets opmerk. Wees realisties hoeveel tyd jy self het om hom rond te karwei en laat die kind die ekstra myl loop om ’n saamry geleentheid te reë. Moenie dat ’n skuldkompleks vatkans kry, omdat jy hom nie alle geleenthede kan gee nie. Prioritiseer wat vir julle as gesin van waarde is en neem mekaar in ag. Die vere maak nie die voël nie.

Laastens wil jou tiener met sy hele hart hoor jy is onvoorwaardelik lief vir hom, trots op hom, ondersteun hom, vertrou hom en sal berge vir hom verskuif. Gebruik Gary Chapman se vyf liefdestale as riglyn en gee liefde en aanvaarding op al vyf maniere, deur bemoedigende woorde, fisieke aanraking, geskenke, diensbaarheid en kwaliteit tyd. Maak sy emosionele tenk propvol en jou tiener sal skitter.

Vir nog meer artikels in Afrikaans, laai gerus die volledige gratis e-boek af by Lewenshulp-vir-n-nuwe-begin

Moeilike besluite

Hoor die Here! Geskryf deur Rozanne Raath

Die laaste paar maande was vol nuwe keuses, kruispaaie, vrae en geduld. Ek moet bieg, ek het nie met elke besluit na die Here toe gegaan nie. Ek het nie vir elke besluit bevestiging nie. Is dit tog nodig dat ons met elke situasie na die Here toe gaan? Of bid mens in die oggende dat Hy jou sal lei en jy elke besluit met ’n bewustheid van Hom sal maak. Amper soos daardie WSJD (Wat Sal Jesus Doen) bandjies. Dit bly iets tussen jou en die Here jou God. Daar is soms dinge waarvoor ons klinkklare antwoorde wil hê, so hier is 5 riglyne.

1. Begin deur te bid vir ’n verwagting, ’n verwagting dat die Here met jou sal praat:

Psa 119:130 1Wanneer u woord vir mense oopgaan, bring dit lig; dit gee insig aan dié wat nog onervare is.
Psa 119:131 1Met my hele wese smag ek na u gebooie, verlang ek daarna.
Psa 119:132 1Sien my in genade aan soos U altyd doen vir dié wat u Naam liefhet.
Psa 119:133 1Laat u woord my op die regte pad hou; moet tog nie dat enige kwaad die oorhand oor my kry nie.
Psa 119:134 1Bevry my van veronregting deur mense. Ek wil u bevele gehoorsaam.
Psa 119:135 1Verskyn tog tot my redding, leer my u voorskrifte.

2. Ons hoef nie die Here te betaal om van Hom te hoor nie, al wat Hy vra is gehoorsaamheid:

Jer 7:22 Toe Ek julle voorvaders uit Egipte laat trek het, het Ek hulle nie beveel om vir My brandoffers en ander offers te bring nie.
Jer 7:23 Maar wat Ek hulle beveel het, is: Julle moet My gehoorsaam. Dan sal Ek julle God wees en julle sal my volk wees. Maar julle moet leef soos Ek julle beveel sodat dit met julle goed kan gaan.

3. Leer God ken, want dan sal jy Sy stem ook herken.

Joh 10:2 Maar hy wat deur die hek ingaan, is die skape se herder;
Joh 10:3 vir hom maak die hekwagter oop. Die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit.
Joh 10:4 Wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit, en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken.
Joh 10:5 Hulle sal nooit ‘n vreemde volg nie maar van hom af weghardloop, omdat hulle nie die stem van vreemdes ken nie.”

4. Luister na prediking. Kies mense saam met die Here na wie jy kan luister en deur hulle Sy stem hoor.

Rom 10:16 Die Israeliete het egter nie almal aan die goeie boodskap gehoor gegee nie. Jesaja sê immers: “Here, wie het die prediking geglo wat ons gehoor het?”
Rom 10:17 Die geloof kom dus deur die prediking wat ‘n mens hoor, en die prediking wat ons hoor, is die verkondiging van Christus

So terloops…
Iemand vra my oor die naweek hoe kan hulle elke dag, elk oomblik bewus wees van die Here se teenwoordigheid? Enige voorstelle? Kan mens die hele dag lag? Kan mens die hele dag kwaad wees? (Goed goed, vir sommige is dit moontlik) Kan mens die hele dag gelukkig voel? Ek dink nie so nie, mens sal teen 13:00 doodmoeg neerplons! Ek dink nie die Here het ons so gemaak om die lewe so intens te beleef nie. Dus dink ek nie dis moontlik om die Here die hele dag te ervaar nie. (bedoelende op ’n emosionele gevoels- manier nie). Kan mens die hele dag konsentreer as jy bestuur, lees, oefen…? Ek glo nie. ’n Mens se aandagspan is maar tussen 25-45 minute. Daarom glo ek ook nie dat mens bewus van die Here 24/7 kan wees nie. (bedoelende op ’n bewustelike, kognitiewe manier).

Nou wat nou? Want dis eintlik ’n rein gedagte.
Ek stel voor mens maak ’n assosiasie met ’n kleur of ’n objek en elke keer wanneer mens dit raaksien, dink jy doelbewus aan die Here. Sommige mense stel ’n “reminder” op hul selfone vir elke uur om doelbewus aan die Here te dink.

Wat raak nooit moeg nie en kan die heeltyd konsentreer? Jou onderbewuste! Asook die Heilige Gees wat daarin beweeg. So ek glo met my hele hart dat jy jou onderbewuste ook kan voed met sielskos en dat jy onbewustelik die hele dag met die Here se dinge kan besig wees, sonder dat dit dalk so voel.

Stuur gerus jul opinies of raad na rraath.coach@gmail.com of maak ’n “comment” op ons Facebook blad – http://www.facebook.com/pages/Inspired/321593577876108?ref=tn_tnmn of op ons webtuiste by die artikel by http://www.inspired2coach.net