How to work with someone who’s negative, unimaginative, and defensive?

Today’s post is by Michael Hyatt, just brilliant.

And Here’s a Hint: It’s Not Talent, Skill, or Expertise

Is there anything more frustrating than trying to accomplish a big goal with someone who’s negative, unimaginative, and defensive?

Thankfully, it’s been a while since I’ve tried. But I’ve had my share in the past, and I can tell you that nothing will kill an organization’s productivity and vision like a can’t-do person.  But if this kind of cynicism brings a team down, what can lift it up?

Several weeks ago my team and I met to review our business and make plans for the coming year. The whole process was exhilarating, but one part that stands out for me was when we discussed our values.  We identified what matters most to us about the way we work and collaborate. It was important for us to identify not what we wanted to be, but who we really are.  People began throwing different qualities on the board, and we built out a good list. But it didn’t feel complete. Something was missing. Finally someone mentioned the infectious enthusiasm of a fellow teammate.

Bam! That was it. Infectious Enthusiasm.

Everyone on our team has this quality, but sometimes the fish don’t notice the water they’re swimming in. We needed to identify it, highlight it, underscore it, and put it in BIG LETTERS.  Infectious enthusiasm is a key ingredient in a team worth working for. Talent, skill, expertise are only part of the picture. If you’re not bringing energy, optimism, and creativity to the party, it won’t be much fun. Why?

  • Motivation. Enthusiastic people bring their own battery pack. You never have to worry about motivating them because they’re already plugged into the business and fully engaged.
  • Solutions. Problems and obstacles are part of business. A former colleague of mine used to say that if work was easy, they wouldn’t pay us. But enthusiasm unlocks innovative thinking. Instead of seeing the roadblock and turning around, enthusiastic people find workarounds. They’ll go over, under, around—or just build a new road.
  • Ownership. Can-do people own whatever part of the process and outcome they’re responsible for—and they’re usually willing to assist on the rest. That means they don’t need heavy management. They just get going and get things done.
  • Achievement. Achievement takes energy. If you have motivated team members who are eager to find solutions and own the outcome, guess what happens? You start accomplishing goals.
  • Culture. Whether good or bad, attitudes are communicable. Enthusiastic people are fun to work with, which means they can bring up the mood of the whole team. It’s infectious. The net result is a positive team culture. And here’s the great thing. It’s practically self-perpetuating.

Some people might object and say this is really a question of personality. What they mean is that people can’t help it. They’re either positive or not. But that’s not true. Enthusiasm is a choice. Our circumstances may be outside our control, but the attitude we bring to our circumstances is entirely within our own power.  The only question is what kind of team do you want to work with?

Special thanks to MICHAEL HYATT http://us2.campaign-archive1.com/?u=52d5c7778a3adfda535c3b349&id=5d414f07a4&e=4796a7454d

Advertisements

Die kruising in die pad: Effektiwiteit of uitnemendheid, inspirasie en vervulling – Rozanne Raath

images

Jy sit met ’n breë glimlag en dink, Mapstieks, ek het dit! Jy het in jouself belê, selfs ’n lewensafrigter gesien en na al die selfhelp kursusse gegaan. Jy het nou selfkennis bekom en het goeie gewoontes aangeleer. Jy verstaan nou jou unieke menswees en doel. Omdat jy nou so uiters effektief is, raak jy oral betrokke, jou populariteit groei en jou lewe raak vol. Tog wonder jy hoe dan nou verder? Is dit nou dit? Dit, meneer of mevrou, was net die eerste pad gewees. Daar is twee paaie in selfontwikkeling:

1. Die pad na effektiwiteit en doelgerigtheid,

2. Die pad na uitnemendheid, inspirasie en vervulling.

En vandag neem ek jou op die pad na uitnemendheid.

Op hierdie pad sal jy uitdagings kry wat jou integriteit en gesindheid toets. Dit is sodat jy gestroop kan word van dit wat jou weghou van ware geluk, vreugde en vrede. Dis moeilik om te onderskei, want jy gaan jouself besig hou met dinge wat meestal mooi en reg is. Rein gedagtes, jy weet. Soos komitees, posisies, of alledaagshede, maar wat nie jóú werk is, of binne jóú doel val om te doen nie. Met jou vol lewe, veeleisende werk en geld wat jou jaag, probeer jy nog almal om jou gelukkig hou. Is jy dalk ’n formidabele aktrise wat met jou mensekennis enigiemand in enige situasie kan manipuleer? Of dalk hou jy nie van almal wat gereeld in jou dag inwals nie en stink jou gesindheid teenoor hulle. Pleit jy dalk skuldig aan hierdie klagte? Die oplossing hiervoor is keuses wat jy vandag moet begin maak. Dit is keuses wat nou gefokus is op uitnemendheid, inspirasie en vervulling.

Stap 1: Besluit: Ek gaan nie langer tyd fisies, emosioneel of geestelik spandeer aan mense of take wat my dreineer, ignoreer, stilweg beledig, my wil gebruik of vergelyk, speletjies speel en veral nie respekteer nie. Ek het ’n zero toleransie vir enigiemand of dinge met hierdie intensie. Dis ’n mond vol, lees dit gerus weer voor jy aangaan. Om hierdie mense of take te herken is nie maklik nie, maar maak jou lysie. Dink mooi of dit inpas by jou doel. Hierdie is nie die moeilikste stap nie. Om die oorsaak met wortel en tak uit te roei en die grense dik te trek, is konfrontasie nodig.

Stap 2: Begin jou lysie uitsorteer en uitfaseer op ’n respekvolle en volwasse manier. As jy daagliks hierin volhard sal jy ’n ongekompliseerde en vry lewe kan leef. Maak die moeilike keuses met visie, dissipline, passie en integriteit. Dan sal jy ook kan sê: Ek is op ʼn goeie plek. Ek is gelukkig. Ek is net.

Stap 3: Inspireer ander om hul doel te vind en te bereik deur ’n rolmodel te wees. Ons moet die volgende modelleer: Invloed, betroubaarheid, bekwaamheid en strategie. Vind geleenthede om jou gesinslede, werknemers en jou gemeenskap te bemagtig. Om hulle te bemagtig beteken om aan hulle verantwoordelikhede toe te vertrou en in hulle te glo. Nie om te mikro-bestuur nie.

En daar is jy nou verby die kruising en op die pad van uitnemendheid, inspirasie en vervulling.

Vir nog artikels in Afrikaans, laai die volledige e-boek gratis af by Lewenshulp-vir-n-nuwe-begin