Waarheid wen! – deur Rozanne Raath

Acts 20:20 I didn’t skimp or trim in any way. Every TRUTH and encouragement that could have made a difference to you, you got. I taught you out in public and I taught you in your homes.  Lewenstyl afrigting is nie iets nuuts nie. Selfs Jesus het ook die mense om Hom geleer en juis daarom glo ek daarin.

Met al die sportgebeure die afgelope weke kan ek nie anders as om te vra:  “Die bal is nou in jou hande… wat maak jy daarmee?”  Talle kliënte vra: “Kan die waarheid werklik ’n wen-kultuur in my lewe skep?”  Verseker JA!

Aangename kennis

Ek sien myself in die primêre sorg en voorkomende linie van verdediging in die oorlog teen stres. Ek verwys graag indien daar tekens van patologie is, maar wil my uiterste bes doen om pasiënte ’n nuwe lewenstyl en denkwyse aan te leer, voor hulle patologie ontwikkel. ’n Volledige ontleding van al agt lewensareas word gedoen en dan word daar, vanuit drie areas, doelstellings geskep wat die grootste impak gaan maak, asook emosionele verligting gaan gee.

Die vraag

Die model wat ek gebruik word opgesom in my slagspreuk: Laat die Waarheids-Lig Ewigdurende Verandering meebring. Of my kliënt ’n Christen is of nie, elke mens ervaar gebeure as stresvol indien hulle hulself sekere vrae vra en die antwoord daarop bedreigend ervaar word. Dis dalk nie noodwendig die waarheid of ‘n akkurate ervaring nie.

1 Cor 2:3: “I was unsure of how to go about this, and felt totally inadequate – I was scared to death, if you want the truth of it”

Ek leer dus vir my kliënte om agter die waarheid in situasies te kom. Wanneer hulle wel die waarheid in situasies mis is dit soos ’n gekleurde bril waardeur hulle kyk en elke situasie is dan daardie kleur. Deur hul ingesteldheid positief en waarheid-gerig te maak kan hulle deur kleurlose lense kyk en gebeure beter hanteer.

2 Titus 3:16: “Every part of Scripture is God-breathed and useful one way or another – showing us truth, exposing our rebellion, correcting our mistakes, training us to live God’s way.”

Ons het almal mekaar nodig en indien ons goed as ’n span funksioneer, kan ons merkbare verskille in gesinne maak. Ek is ’n geregistreerde berader (BA Hons Sielkunde, UV), maar het verder gekwalifiseer as Geregistreerde Lewenstyl Afrigter (Comensa, New Insights International). Kliënte het die keuse om of kontant fooie te betaal of vanaf hul mediese fondse te eis vir sessies. Verwys dus gerus enige pasiënte, familie of vriende wat oorwerk, oorstuur en oor ‘n paar dinge in hul lewens moet kom. Baie dankie aan elke huisdokter en sielkundige wat reeds die groot waarde van voorkomend optree besef en gereeld na my verwys.

2 Peter 1:12 Because the stakes are so high, even though you’re up-to-date on all this truth and practice it inside and out, I’m not going to let up for a minute in calling you to attention before it.

Advertisements

Moeilike besluite

Hoor die Here! Geskryf deur Rozanne Raath

Die laaste paar maande was vol nuwe keuses, kruispaaie, vrae en geduld. Ek moet bieg, ek het nie met elke besluit na die Here toe gegaan nie. Ek het nie vir elke besluit bevestiging nie. Is dit tog nodig dat ons met elke situasie na die Here toe gaan? Of bid mens in die oggende dat Hy jou sal lei en jy elke besluit met ’n bewustheid van Hom sal maak. Amper soos daardie WSJD (Wat Sal Jesus Doen) bandjies. Dit bly iets tussen jou en die Here jou God. Daar is soms dinge waarvoor ons klinkklare antwoorde wil hê, so hier is 5 riglyne.

1. Begin deur te bid vir ’n verwagting, ’n verwagting dat die Here met jou sal praat:

Psa 119:130 1Wanneer u woord vir mense oopgaan, bring dit lig; dit gee insig aan dié wat nog onervare is.
Psa 119:131 1Met my hele wese smag ek na u gebooie, verlang ek daarna.
Psa 119:132 1Sien my in genade aan soos U altyd doen vir dié wat u Naam liefhet.
Psa 119:133 1Laat u woord my op die regte pad hou; moet tog nie dat enige kwaad die oorhand oor my kry nie.
Psa 119:134 1Bevry my van veronregting deur mense. Ek wil u bevele gehoorsaam.
Psa 119:135 1Verskyn tog tot my redding, leer my u voorskrifte.

2. Ons hoef nie die Here te betaal om van Hom te hoor nie, al wat Hy vra is gehoorsaamheid:

Jer 7:22 Toe Ek julle voorvaders uit Egipte laat trek het, het Ek hulle nie beveel om vir My brandoffers en ander offers te bring nie.
Jer 7:23 Maar wat Ek hulle beveel het, is: Julle moet My gehoorsaam. Dan sal Ek julle God wees en julle sal my volk wees. Maar julle moet leef soos Ek julle beveel sodat dit met julle goed kan gaan.

3. Leer God ken, want dan sal jy Sy stem ook herken.

Joh 10:2 Maar hy wat deur die hek ingaan, is die skape se herder;
Joh 10:3 vir hom maak die hekwagter oop. Die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit.
Joh 10:4 Wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit, en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken.
Joh 10:5 Hulle sal nooit ‘n vreemde volg nie maar van hom af weghardloop, omdat hulle nie die stem van vreemdes ken nie.”

4. Luister na prediking. Kies mense saam met die Here na wie jy kan luister en deur hulle Sy stem hoor.

Rom 10:16 Die Israeliete het egter nie almal aan die goeie boodskap gehoor gegee nie. Jesaja sê immers: “Here, wie het die prediking geglo wat ons gehoor het?”
Rom 10:17 Die geloof kom dus deur die prediking wat ‘n mens hoor, en die prediking wat ons hoor, is die verkondiging van Christus

So terloops…
Iemand vra my oor die naweek hoe kan hulle elke dag, elk oomblik bewus wees van die Here se teenwoordigheid? Enige voorstelle? Kan mens die hele dag lag? Kan mens die hele dag kwaad wees? (Goed goed, vir sommige is dit moontlik) Kan mens die hele dag gelukkig voel? Ek dink nie so nie, mens sal teen 13:00 doodmoeg neerplons! Ek dink nie die Here het ons so gemaak om die lewe so intens te beleef nie. Dus dink ek nie dis moontlik om die Here die hele dag te ervaar nie. (bedoelende op ’n emosionele gevoels- manier nie). Kan mens die hele dag konsentreer as jy bestuur, lees, oefen…? Ek glo nie. ’n Mens se aandagspan is maar tussen 25-45 minute. Daarom glo ek ook nie dat mens bewus van die Here 24/7 kan wees nie. (bedoelende op ’n bewustelike, kognitiewe manier).

Nou wat nou? Want dis eintlik ’n rein gedagte.
Ek stel voor mens maak ’n assosiasie met ’n kleur of ’n objek en elke keer wanneer mens dit raaksien, dink jy doelbewus aan die Here. Sommige mense stel ’n “reminder” op hul selfone vir elke uur om doelbewus aan die Here te dink.

Wat raak nooit moeg nie en kan die heeltyd konsentreer? Jou onderbewuste! Asook die Heilige Gees wat daarin beweeg. So ek glo met my hele hart dat jy jou onderbewuste ook kan voed met sielskos en dat jy onbewustelik die hele dag met die Here se dinge kan besig wees, sonder dat dit dalk so voel.

Stuur gerus jul opinies of raad na rraath.coach@gmail.com of maak ’n “comment” op ons Facebook blad – http://www.facebook.com/pages/Inspired/321593577876108?ref=tn_tnmn of op ons webtuiste by die artikel by http://www.inspired2coach.net